• slider1
  • slider2
  • carousel jquery
  • slider4
slideshow javascript by WOWSlider.com v8.8m

Сертифікати

Сертифікат ІСО є документом, що підтверджує якість, який часто є критерієм допуску до участі в аукціонах. Крім того, сертифікат ІСО є гарантією підтримки високої якості внутрішніх процедур компанії. Це, у свою чергу, відіграє важливу роль у процесі залучення нових Замовників.

До того ж, сертифікат є важливим документом у міжнародній торгівлі та сприяє кращому сприйняттю компанії з боку потенційних ділових партнерів. Саме тому ми зважилися пройти сертифікацію і отримати оцінку. Ми сподівалися, що виконана нами робота і поточні досягнення отримають позитивну оцінку. Так воно і сталося.

Сертифікати IСO 9001 та 14001 є об'єктивним підтвердженням високої якості наших послуг, внутрішніх процедур і стандартів обслуговування Клієнтів.

Сертифікація в нашій компанії є процесом постійного вдосконалення професійних навичок наших співробітників, процедур і стандартів роботи. Ми прагнемо до постійного самоконтролю всіх суттєвих аспектів нашої роботи. Нашою метою є максимальне задоволення потреб наших Клієнтів.

Сертифікат ІСО 9001

З метою забезпечення високої якості пропонованих послуг, наша компанія впровадила Систему менеджменту якості, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO.

Сутністю місії нашої компанії є постійне підвищення якості надаваних нами послуг, що забезпечує задоволення насущних і потенційних потреб і очікувань наших Клієнтів.

Ми розглядали розробку, впровадження та сертифікацію Системи менеджменту якості як початок подальшої роботи з модернізації системи управління існуючої в нашій компанії. Чіткість і прозорість дій, а також почуття відповідальності сприяють тому, що ми сприймаємося нашими Клієнтами і діловими партнерами як передбачувана компанія на кожному етапі співробітництва. Дана система також є солідною основою для розробки інших систем менеджменту.

Номер сертифіката: PW-00101-14
Область застосування Сертифікату:

- ТРАНСПОРТ
- ЕКСПЕДИЦІЇ
- СКЛАДУВАННЯ
Сертифікат ІСО 14001

Ми прагнемо до того, щоб запроваджена в нашій компанії Система екологічного менеджменту була невід'ємною частиною загальної системи управління підприємством. Це означає, що всі основні елементи даної системи: структура, відповідальність, процедури, засоби, що дозволяють впровадити екологічну політику, сумісні з іншими функціями компанії та цілої стратегією її розвитку.

Основні принципи, що стосуються ефективного управління якістю та ефективного екологічного менеджменту, в багатьох пунктах є ідентичними. Головною метою обох систем є впровадження на підприємстві економічних та екологічних стратегій. Необхідність участі в охороні навколишнього середовища організації, що здійснює підприємницьку діяльність є показником нашого часу.

Номер сертифіката: PW-00101-14
Область застосування Сертифікату:

- ТРАНСПОРТ
- ЕКСПЕДИЦІЇ
- СКЛАДУВАННЯ
Сертифікат ділової надійності – CWB

Починаючи з 2011 року до теперішнього часу наша компанія щороку нагороджується Сертифікатом ділової надійності, що надається компанією Dun & Bradstreet Poland.

Власниками цих престижних сертифікатів є компанії, фінансові показники яких свідчать про найвищий рівень їх кредитоспроможності, ліквідності та рентабельності. Аналітики компанії Dun & Bradstreet виставляють оцінку надійності та стабільності на підставі:

Аналізу платіжної моральності за програмою DunTrade, Аналізу фінансових показників, Найбільшої польської реляційної бази даних фізичних і юридичних осіб. Для того, щоб опинитися в числі нагороджених сертифікатом, компанія має відповідати чітко визначеним критеріям і гарантувати високий рівень рентабельності, кредитоспроможності та ліквідності. Дебіторська заборгованість та прострочені платежі в такій компанії повинні бути зведені до мінімуму або зовсім відсутніми. Присвоєння Сертифікату ділової надійності означає, що його одержувач є надійним і фінансово стабільним діловим партнером.
D.U.N.S. номер

Сертифікат присвоєння DUNS номера

Ми раді повідомити, що наша компанія протягом багатьох років є посідачем Сертифікату присвоєння DUNS номера.

D.U.N.S. номер - це код Універсальної системи нумерації даних (Data Universal Numbering System), що надається компанії в інформаційній базі компанії Dun & Bradstreet. Дані Dun & Bradstreet офіційно використовуються державними структурами та міжнародними організаціями, в числі яких знаходяться уряди США і Австралії.

D.U.N.S. номер - це:

- компактне представлення інформації
- повна і ясна ідентифікація ділових партнерів
- систематизоване оновлення і додавання даних
- консолідація даних в рамках всього підприємства і у взаємозалежних системах
Політика системи менеджменту

Політика в області якості та охорони навколишнього середовища

Девізом нашої компанії є гасло: «Доставка по всій Європі за 48 годин»

Ми прагнемо:

- Надавати професійні послуги в сфері експрес-доставок, експедиції і логістики в усьому світі,
- Будувати міцні ділові відносини з нашими Клієнтами, засновані на довірі та задоволенні потреб,
- Відрізнятися від конкурентів якістю обслуговування Замовників і компетентністю наших співробітників,
- Сприяти вихованню екологічної свідомості та в якомога меншій мірі впливати на навколишнє середовище,
- Розширювати свою діяльність, з повагою ставлячись до обмежених природних ресурсів,
- Сприяти ототожненню співробітників з компанією,


Ми зобов'язуємося дотримуватися законодавчих та інших вимог, запобігати забрудненню навколишнього середовища і постійно вдосконалювати ефективність інтегрованої системи менеджменту.