<
  • slider1
  • slider2
  • carousel jquery
  • slider4

DOKUMENTY

Licencja Transportowa

Firma nasza pierwszą licencję transportową otrzymała w 2004r. obecnie posiada Licencję Nr TU-009489 wydaną przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego dotyczącą międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy wydana na okres pięciu lat począwszy od 01.06.2015r. do 31.05.2019r. Niniejsza licencja ważna jest do 13.11.2044r.
NIP

Firma nasza rozpoczęła działalność 06.06.1994r. wtedy tez została zgłoszona do Urzędu Skarbowego w Głogowie w celu nadania numeru identyfikacji podatkowej który przydzielił jej Nr NIP: 693-101-19-02. Dnia 01.05.2004 firma została zarejstrowana jako podatnik VAT UE i przy dokonywaniu wewnątrz-wspólnotowych nabyć lub dostaw ma obowiązek posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej z kodem PL:

VAT UE: PL 6931011902

Aktywność NIP / VAT UE można sprawdzić na stronie Komisji Europejskiej korzystając z poniższej wyszukiwarki.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
Regon

Informujemy iż Urząd Statystyczny we Wrocławiu na podstawie złożonego wniosku nadał firmie prowadzącej działalność pod nazwą PHU RITEX Waldemar Michałowski numer identyfikacyjny REGON: 390305160

Aktualny wypis można pobrać ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej korzystając z poniższej wyszukiwarki CEiDG.

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/search.aspx
ISO 9001

W celu zapewnienia wysokiej jakości usług, firma nasza wdrożyła System zarządzania Jakością zgodny ze standardem ISO 9001.

Istotą misji naszej firmy jest nieustanny wzrost jakości oferowanych przez nas usług, zapewniający realizację aktualnych, jak również potencjalnych potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

Zbudowanie , wdrożenie i certyfikację Systemu Zarządzania Jakością traktowaliśmy jako początek dalszej pracy unowocześniania zarządzania w naszej firmie. Jasność, przejrzystość działań i odpowiedzialność sprawia ,że jesteśmy postrzegani przez naszych Klientów i Kontrachentów jako firma przewidywalna na każdym etapie współpracy. Stanowi również solidny fundament dla budowy innych systemów zarządzania.

Nr certyfikatu: PW-00101-14

Certyfikat obejmuje swoim zakresem:

TRANSPORT
SPEDYCJE
MAGAZYNOWANIE
Zezwolenie Przewoźnika Drogowego

Firma nasza na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym uzyskała od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Zezwolenie Nr 002000 na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Niniejsze zezwolenie zostało wydane na czas nieoznaczony i uprawnia do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu rzeczy.
ISO 14001

Pragniemy, aby System Zarządzania Środowiskowego który wdrożyliśmy stanowił integralną część systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Oznacza to, że wszystkie podstawowe elementy tego systemu: struktura, odpowiedzialność, procedury, środki umożliwiające wdrożenie polityki ekologicznej są spójne z innymi funkcjami firmy i całą strategią jej rozwoju.

Założenia dotyczące efektywnego zarządzania jakością i sprawnego zarządzania środowiskiem są w wielu punktach takie same. Głównym celem obydwu systemów jest wdrażanie ekonomicznych i ekologicznych strategii w przedsiębiorstwie, a konieczność zaangażowania się organizacji prowadzącej działalność gospodarczą na rzecz ochrony środowiska jest wyznacznikiem naszych czasów.

Nr certyfikatu: PW-00201-14

TRANSPORT
SPEDYCJE
MAGAZYNOWANIE
Polisa OC Przewoźnika

Firma nasza zabezpiecza wykonywane przez nas transporty polisą ubezpieczeniową zawartą w Towarzystwie Ubezpieczeń GOTHER S.A. Jest to wiodący lider na Polskim rynku ubezpieczeń, cieszący się najlepszą opinią wśród swoich klientów. Przy wyborze ubezpieczyciela braliśmy pod uwagę najważniejsze aspekty dostosowane do potrzeb wykonywanych przez nas transportów, głównym celem naszej firmy było zabezpieczenie wszystkich rodzajów transportu jakie wykonujemy do maksymalnej wartości przewożonego przez nas towaru.

Najważniejsze atuty naszej polisy ubezpieczeniowej to:

- suma gwarancyjna w wysokości 300 000,00 EUR
- ochrona ubezpieczeniowa podczas transportu pojazdów używanych
- rozszerzenie odpowiedzialności o szkody powstałe podczas rozboju
- ochrona ubezpieczeniowa kontenerów, palet i innych jednostek użytych do przewozu

Tak zawarta polisa ubezpieczeniowa chroni interesy naszej firmy a naszym klientom daje 100 % pewność że jeżeli dojdzie już do szkody w transporcie to proces likwidacji przebiegnie pomyślnie.
Zezwolenie Spedycyjne

Firma nasza na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym otrzymała licencję Nr 2/2014 na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie.
Polisa OC Kabotaż UE

Firma nasza zabezpiecza wykonywane przez nas transporty kabotażowe na terenie Unii Europejskiej z wyłączeniem Niemiec polisą ubezpieczeniową zawarta w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeniowym Spółka Akcyjna w koasekuracji z Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przy wyborze ubezpieczyciela braliśmy pod uwagę najważniejsze aspekty dostosowane do potrzeb wykonywanych przez nas transportów.

Suma ubezpieczenia kabotaż UE wynosi 300 000,00 EUR na jeden wypadek ubezpieczeniowy i 300 000,00 EUR na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia