• slider1
  • slider2
  • carousel jquery
  • slider4

CERTYFIKATY

Certyfikat ISO jest uznany jako potwierdzenie jakości, które jest często kryterium dopuszczenia do udziału w przetargach.Ponadto certyfikat ISO jest gwarancją zachowania wysokiej jakości wewnętrznych procedur w firmie. To z kolei ma znaczenie w procesie pozyskiwania nowych klientów.

Poza tym certyfikat ma znaczenie w obrocie międzynarodowym i sprzyja lepszemu postrzeganiu firmy przez potencjalnych partnerów. Dlatego poddaliśmy się tej ocenie w nadziei, że nasza praca i dotychczasowe dokonania spotkają się z pozytywną weryfikacją dotychczasowych dokonań oceną. Tak się też stało.

Certyfikaty ISO 9001 i 14001 są obiektywnym potwierdzeniem wysokiej jakości naszych usług, procedur wewnątrzzakładowych i standardów postępowania z klientami.

Certyfikacja jest w naszej firmie stałym procesem doskonalenia umiejętności naszych pracowników, procedur i standardów pracy. Czujemy się zobowiązani do ciągłej samokontroli wszystkich istotnych aspektów naszej pracy. Celem jest maksymalne zadowolenie klientów.

ISO 9001

W celu zapewnienia wysokiej jakości usług, firma nasza wdrożyła System zarządzania Jakością zgodny ze standardem ISO 9001.

Istotą misji naszej firmy jest nieustanny wzrost jakości oferowanych przez nas usług, zapewniający realizację aktualnych, jak również potencjalnych potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

Zbudowanie , wdrożenie i certyfikację Systemu Zarządzania Jakością traktowaliśmy jako początek dalszej pracy unowocześniania zarządzania w naszej firmie. Jasność, przejrzystość działań i odpowiedzialność sprawia ,że jesteśmy postrzegani przez naszych Klientów i Kontrahentów jako firma przewidywalna na każdym etapie współpracy. Stanowi również solidny fundament dla budowy innych systemów zarządzania.

Nr certyfikatu: PW-00101-14

Certyfikat obejmuje swoim zakresem:

- TRANSPORT
- SPEDYCJE
- MAGAZYNOWANIE
ISO 14001

Pragniemy, aby System Zarządzania Środowiskowego, który wdrożyliśmy, stanowił integralną część systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Oznacza to, że wszystkie podstawowe elementy tego systemu: struktura, odpowiedzialność, procedury, środki umożliwiające wdrożenie wdrożenie polityki ekologicznej są spójne z innymi funkcjami firmy i całą strategią jej rozwoju.

Założenia dotyczące efektywnego zarządzania jakością i sprawnego zarządzania środowiskiem są w wielu punktach takie same. Głównym celem obydwu systemów jest wdrażanie ekonomicznych i ekologicznych strategii w przedsiębiorstwie, a konieczność zaangażowania się organizacji prowadzącej działalność gospodarczą na rzecz ochrony środowiska jest wyznacznikiem naszych czasów.

Nr certyfikatu: PW-00201-14

- TRANSPORT
- SPEDYCJE
- MAGAZYNOWANIE
Certyfikat CWB

Firma nasza w 2013 r. otrzymała „Certyfikat Wiarygodności Biznesowej” nadawany przez Dun & Bradstreet Poland.

To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest firmą o najwyższej ocenie stabilności i wiarygodności. Ocena ta jest wystawiana przez specjalistów Dun & Bradstreet na podstawie: analizy moralności płatniczej według programu DunTrade, analizy wskaźników finansowych oraz największej w Polsce bazy relacyjnych powiązań korporacyjnych i osobowych.

Aby znaleźć się w gronie uhonorowanych, firma musi spełniać ściśle określone kryteria, dając jednocześnie gwarancję wysokiego poziomu rentowności, zdolności i płynności finansowej oraz posiadać znikomy poziom zadłużenia i przeterminowanych płatności. Nadanie „Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej” stanowi sygnał, że firma nim wyróżniona jest zaufanym podmiotem do współpracy. To wiarygodny i stabilny finansowo kontrahent.
Numer D.U.N.S.

Certyfikat nadania numeru D-U-N-S

Z radością informujemy, iż firma nasza od wielu lat posiada Certyfikat nadania numeru D-U-N-S.

Numer DUNS to unikatowy numer nadawany przez Dun & Bradstreet, który stał się standardem, rozpoznawanym, wykorzystywanym i wymaganym przez ponad 50 globalnych organizacji handlowych i przemysłowych łącznie z Rządem USA i Australii.

Numer D-U-N-S to:

- spójna reprezentacja danych
- klarowana identyfikacja partnerów biznesowych
- uporządkowana, aktualizacja i dodawanie danych
- łączenie danych w całym przedsiębiorstwie oraz powiązanych systemach

Polityka systemu zarządzania

Polityka jakości i środowiskowa

Mottem naszej firmy jest hasło: „Europa w 48”

Pragniemy:

- Świadczyć ekspresowe i profesjonalne usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne na całym świecie,
- Budować stałe relacje handlowe z naszymi klientami, oparte na zaufaniu i satysfakcji,
- Wyróżniać się jakością usług i kompetencją pracowników,
- Propagować świadomość ekologiczną i w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko naturalne,
- Rozszerzać prowadzoną działalność, uwzględniając poszanowanie ograniczonych zasobów naturalnych,
- Budować tożsamość pracowników z firmą.

Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań prawnych i innych wymagań, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania.